понедельник, 1 декабря 2014 г.

Онлайн-сервіс Prezi - новий погляд на створення презентацій


Ми звикли до презентацій "slide after slide after slide..."

Зробити презентацію "живою", яскравою, динамічною можна засобами онлайн-сервісу
Prezi

Вбудований музичний супровід - будь ласка!
Вбудований відео-ролік у зручному форматі - будь ласка!
Перехід до будь-якої частини презентації у будь-який момент!

Як долучитись і почати користуватись?
Це нескладно!
  • Зареєструйтесь Log In
  • Перейдіть на сторінку First Steps 
  • Перегляньте вже створені презентації Prezi YuoTube - це надихає!
  • Створюйте власні цікаві демонстрації!
У блозі Олександра Киричука можна почитати про перші кроки в Prezi українською.

Буду рада поспілкуватись на цю тему та обмінятись досвідом :)

Доречі, про нові підходи у викладанні - "Перевернутий клас" від Марини Курвитс.
А тут моя коротенька презентація про "Тенденції в сучасній освіті".

суббота, 23 ноября 2013 г.

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТІ. ІV Міжнародна відкрита науково-практична конференція.Людиноцентристська спрямованість сучасної освіти, інтеграція освіти України в європейський освітній простір вимагають ретельного вивчення світового досвіду, детального наукового аналізу новітніх педагогічних технологій та засобів навчання.
Серед головних завдань «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» визначено «забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження навчально-виховного процесу». Цим ознакам відповідають технології та методи дистанційного навчання, які підтримують і забезпечують реалізацію відкритого освітнього процесу в навчальному середовищі, в якому він здійснюється, які є однією з основ відкритої освіти як системи навчання.
Розвиваючи інноваційні підходи в освіті, вирішуючи практичні завдання науково-методичного обґрунтування процесу модернізації освіти в Україні Державний вищий навчальний заклад  Університет менеджменту освіти НАПН України організував та провів IV Міжнародну науково-практичну конференцію «Теорія і практика дистанційного навчання в освіті», яка відбулася 15 листопада 2013 р. в м. Києві.
Відкрив конференцію доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України,  ректор Університету менеджменту освіти НАПН України Олійник В.В., який зазначив, що в умовах розбудови інформаційного суспільства, змін характеристик і параметрів середовища життєдіяльності людини  постає об’єктивна необхідність в трансформації системи освіти на принципах відкритої освіти. Основні системоутворюючі принципи відкритої освіти відповідають  сучасним потребам людини, об’єктивним процесам розвитку, завданням і можливостям суспільства, процесам інтеграції, демократизації та інформатизації освіти.
В роботі конференції прийняли участь вчені та спеціалісти-практики з різних регіонів України, Росії, Сполучених Штатів Америки.
Проблемне поле конференції склалося з питань упровадження дистанційної освіти в Україні та за кордоном, теоретичних орієнтирів та актуальних проблем дистанційного навчання. Цим питанням присвятили свої доповіді науковці з Walden University (США) доктора наук Boyd Johnson та John Johnson, кандидат медичних наук, доцент кафедри терапії та патології літнього віку Інституту підвищення кваліфікації ФМБА Росії Пономарьова І.П.
Жвавий інтерес викликав виступ  доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри психології управління ДВНЗ Університет менеджменту освіти  НАПН України Бондарчук О. І., яка  присвятила свою доповідь психолого-педагогічним аспектам інноваційних процесів у дистанційному навчанні.
Активне обговорення відбулося за результатом онлайн-виступу  кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри економічної кібернетики Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля Каліненко Н.А., яка зазначила, що перспективним напрямом розвитку дистанційної освіти є Освіта 3.0, коли у центрі зусиль учителя лежать не програми, а учень.
Практичним аспектам впровадження дистанційного навчання в освіту було присвячено низку доповідей науковців та викладачів з різних регіонів України.
Робоче засідання конференції транслювалося в режимі on-line через мережу Інтернет.
За результатами роботи учасники конференції прийняли резолюцію, в якій намічено план спільної роботи з обговорюваної тематики. пятница, 15 ноября 2013 г.

ІV Міжнародна відкрита науково-практична конференція «Теорія і практика дистанційного навчання в освіті»НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

запрошують до участі у 
 

ІV Міжнародній відкритій науково-практичній конференції 
«Теорія і практика дистанційного навчання в освіті»

м. Київ, 15 листопада 2013 р.

Початок о 10.00.

Адреса on-line вебінару: 


Доступ вільний.
Обов'язково необхідна попередня реєстрація у вебінарі.